REMESLO je skupina, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností,
ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v strojárstve,
stavebníctve, doprave, cestovnom ruchu a ťažbe kameniva.
Stavebníctvo
REMESLO stav, s.r.o.
Strojárstvo
Remeslo strojal, s.r.o.
Obchodná činnosť
Železiarstvo Hliník nad Hronom
Cestovný ruch
Hotel Termál Vyhne
Aquatermál Strehová


Priemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

e-mail: sekretariat@remeslostrojal.sk
tel.: +421 45 601 6611
fax: +421 45 672 3291

Kontakty
Ťažba a spracovanie kameniva
Kameňolom Sokolec, s.r.o.


Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov