Slovensky
::
English
::
Deutsch
 
o spoločnosti akcie kontakt sponzoring mapa stránky
 
 
   
 
OBCHODNÁ ČINNOSŤ
 
 
CESTOVNÝ RUCH
 
 
 
O SPOLOČNOSTI
 

REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností, ktoré rozvjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu.

V rámci strojárstva skupina nadviazala na mnohorončnú tradíciu strojárskej spoločnosti a rozvinula aktivity aj na zahraničný trh. REMESLO skupina rozvinula svoje aktivity aj vrámci cestovného ruchu a hotelierstva.___________________________________________________________

Vzhľadom na fakt, že na Slovensku pôsobí viacero firiem, ktoré vystupujú pod obchodným menom REMESLO sa spoločnosť rozhodla  chrániť svoje obchodné meno a zaregistrovať si značku REMESLO v národnom registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) v Banskej Bystrici. Ochranná známka REMESLO je zapísaná pod č. 224781 a vzťahuje sa na oblasť stavebníctva, strojárstva, stolársku výrobu, cestovný ruch, športovú a kultúrnu činnosť, a obchodnú činnosť.

 
    : : Na stiahnutie
 
 
    : : Novinky
     
 
 
 
 
 
 
 

REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností, ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu.
2006-2009. Copyright REMESLO, 2009 Redesign.
Všetky práva vyhradené. All rights reserved.