Slovensky
::
English
::
Deutsch
 
  hlavná stránka
 
   
 
 
 
 
O FIRME
 

Spoločnosť REMESLO stav ako súčasť spoločností pod značkou REMESLO má na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu mnohoročnú tradíciu. Za sebou množstvo stavieb a veríme, že aj spokojných zákazníkov. O to sa stará tím skúsených odborníkov, projektantov, technikov a manažérov stavieb.

Do portfólia realizácií patria v prevažnej miere priemyselné areály a výrobné haly.

Špecializovaná organizačná zložka TZB zabezpečuje komplexnú výstavbu líniových stavieb, kúrenárskych a inštalatérskych prác.

REMESLO stav, s.r.o, je držiteľom

certifikátu ISO 9001, certifikátu ISO 14001 a certifikátu OHSAS 18001.

v oblasti stavebníctva a plne zodpovedá za kvalitnú prácu svojich zamestnancov a za dodržiavanie manažérstva kvality v danej oblasti.


___________________________________________________________

Vzhľadom na fakt, že na Slovensku pôsobí viacero firiem, ktoré vystupujú pod obchodným menom REMESLO sa spoločnosť rozhodla  chrániť svoje obchodné meno a zaregistrovať si značku REMESLO v národnom registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) v Banskej Bystrici. Ochranná známka REMESLO je zapísaná pod č. 224781 a vzťahuje sa na oblasť stavebníctva, strojárstva, stolársku výrobu, cestovný ruch, športovú a kultúrnu činnosť, a obchodnú činnosť.

 
    : : Na stiahnutie
     
 
 
 
 
 
 
 
 

REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností, ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave, strojárstve a cestovnom ruchu.
2006-2009. Copyright REMESLO, 2009 Redesign.
Všetky práva vyhradené. All rights reserved.